V1998-10 – Avtale mellom Colombia Pictures Corp. Ltd. og Egmont AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.02.1998

Colombia Pictures Corp. Ltd. (Colombia) og Egmont AS har opprettet et felles selskap som skal drive import, utleie, distribusjon og annen utnyttelse av de filmforestillinger som morselskapene eier rettighetene til. Selskapets navn er Egmont Colombia TriStar Film Distributors AS. Colombia Pictures Corp. Ltd. og Egmont AS gis dispensasjon for å innta konkurranseklausul i avtalen som regulerersamarbeidet i selskapet Egmont Colombia TriStar Film Distributors AS.