V1998-09 – Grenland Transport AS, dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4 jf §

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.01.1998

Grenland Transport Holding AS og selskapets aksjonærer gis dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling i konkurranseloven til å innta konkurranseklausul i selskapets aksjonæravtale og til å fordele oppdrag mellom de tilknyttede transportører. (Dispensasjonen er senere opphevet i V98-92.)