V1998-06 – Dispensasjon fra konkurranselovens § 3-1 andre ledd – maksimalprisregulering

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1 andre ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.01.1998

Esso Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at det i avtalene mellom Esso Norge AS og deres forhandlere kan inntas bestemmelser om maksimale utsalgspriser for salg av drivstoff. Den enkelte forhandler står fritt til å sette lavere priser en den avtalte maksimalprisen.