V1998-05 – dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for samarbeid om priser på

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9,

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.01.1998

Fire tømmertransportører gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for å inngå avtale med Løvenskiold-Vækerø AS om felles priser for transport av skurtømmer til Fossum Bruk.