V1998-04 – Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 for veiledende tariff

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.01.1998

Norsk Musikkforleggerforening gis dispensasjon til å utarbeide en veiledende tariff for noteleie for sine medlemmer. De veiledende prisene skal ikke være til hinder for at det enkelte forlag selv avgjør hvilken pris det vil benytte etter reelle forhandlinger med motparten.