V1998-03 – Dispensasjon fra § 3-4, jf § 3-1 – Norges Apotekerforening – veiledende

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.01.1998

Norges Apotekerforening gis dispensasjon til å utgi prislister for reseptfrie legemidler som tilvirkes i apotek og handelsvarer som tilvirkes i apotek eller som innkjøpes og dispenseres i apotekets egne pakninger. Dispensasjonen gis på vilkår om at prisene skal betegnes som veiledende, at Konkurransetilsynet skal orienteres om endringer i de veiledende prisene og at de veiledende prisene for reseptfrie legemidler som tilvirkes i apotek, skal beregnes etter samme prinsipper som for reseptpliktige legemidler som tilvirkes i apotek.