V1998-02 – Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-3 for konkurranseklausul i

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.01.1998

Nordic Shopping Channel (NSC) er et fjernsynsselskap eiet i fellesskap av Telenor Link, TV Torget og TV2. Selskapet er etablert i England og skal drive direktesalg av varer og tjenester til befolkningen i de nordiske landene. NSC skal være en ren home shopping kanal og ikke ha andre typer programmer. Telenor Link, TV Torget og TV2 innvilges dispensasjon til å avtale at partene ikke skal ha adgang til selv å etablere andre rene home shopping kanaler rettet mot det norske markedet eller inngå lignende amarbeid med tredjemann for det nordiske markedet. Dispensasjonen gis på vilkår av at Konkurransetilsynet underrettes dersom det skjer endringer i (NSCs eiersammensetning eller i avtale som regulerer samarbeidet i NSC.