V1998-01 – Bandagistkjeden AS, dispensasjon fra § 3-4, jf § 3-1 for kampanjetilbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.01.1998

Bandagistkjeden gis dispensasjon for fastsettelse av tilbudspriser for kjedens medlemmer, for en periode på 1 til 1,5 måned to ganger i året, i forbindelse med utgivelse av kjedens katalog. Bandagistkjeden AS er en kjede av bandagister som blant annet driver felles markedsføring og felles innkjøp. Bandagistkjedens forretninger selger helse- og sykepleieartikler, hvor hovedtyngden av produktene er omfattet av Rikstrygdeverkets refusjonsordning.