A1998-18 – Avtale mellom Telenor Privat AS og Henholdsvis AL Norsk

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.10.1998

Konkurransetilsynet har etter en samlet vurdering bestemt seg for ikke å gripe inn mot de samarbeidsavtaler Telenor Privat AS har inngått med henholdsvis AL Norsk Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) / Ungdommens Selvbyggerlag (USBL).

Avtalene gir beboerne i det enkelte borettslag tilbud om å inngå avtale med Telenor om rabatterte tjenester og produkter. Det har vært tungtveiende for Konkurransetilsynet at det har skjedd flere markedsmessige og regulatoriske endringer etter at tilsynet 3. juni 1998 varslet om et mulig inngrep mot avtalene. Tilsynet vurderer å følge opp avgjørelsen med en vurdering av forholdet mell