A1998-08 – Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.06.1998

Konkurransetilsynet har på bakgrunn av en henvendelse fra Aurstad Parkering vurdert de vilkår Oslo Lufthavn Gardermoen tilbyr for tilbringertjenester i tilknytning til drift av parkeringsanlegg ved flyplassen. Konkurransetilsynet konkluderte med visse forbehold med at vilkårene ikke gav grunnlag for inngrep etter konkurranseloven.