V2013-12 – Altor Fund III (via ELIXIA Holding IV AS) /TryghedsGruppen smba – ELIXIA Holding III AS/Health & Fitness Nordic AB – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.11.2013

Altor Fund III (via ELIXIA Holding IV AS) og TryghedsGruppen smba forbys å iverksette sammenslåing av selskapene ELIXIA Holding III AS og Health & Fitness Nordic AB sine virksomheter inntil Konkurransetilsynets endelige avgjørelse i saken foreligger. Dette innebærer at selskapene i denne perioden må opptre helt uavhengig av hverandre, både seg i mellom og overfor kunder, leverandører og andre.

Vedtaket trådte i kraft 27. november 2013  og gjelder frem til endelig vedtak eller avgjørelse etter konkurranseloven § 16 foreligger.