V2013-13 – Nokas AS – G4S International Holdings Limited – konkurranseloven § 19 tredje ledd – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 annet ledd Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.12.2013

Nokas AS og G4S Holdings (Norway) AS forbys å iverksette integrasjon av selskapene inntil Konkurransetilsynets endelige avgjørelse i saken foreligger.Dette innebærer at selskapene i denne perioden må opptre helt uavhengig av hverandre, både seg i mellom og i forhold til kunder, leverandører og andre.

Vedtaket trådte i kraft 5. desember 2013 og gjelder frem til endelig vedtak eller avgjørelse etter konkurranseloven § 16 foreligger.

Konkurransetilsynet avsluttet saken med brev til partene 17. januar 2014, og det midlertidige gjennomføringsforbudet er derfor opphevet.