A2013-15 – Hurtigruten ASA – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør; § 2 Pristiltaksloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.04.2013

Avgjørelsen gir avslag på anmodning om å gripe inn med hjemmel i konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. § 10.

Hurtigruten ASA (klager) opplyser at Stranda Hamnevesen KF belaster skip som ankrer opp i Geiranger anløpsavgift og passasjervederlag, hvor passasjervederlaget beregnes i henhold til skipets passasjerliste. Klager mener dette utgjør et brudd på konkurranseloven § 11 og pristiltaksloven § 2 idet verken selskapet eller passasjerene benytter eller tilbys tjenester av havnevesenet.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering av sakens omfang og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbud er overtrådt, ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.