V2013-2 – Sandella Fabrikken AS – Westnofa Industrier AS – konkurranseloven § 19 tredje ledd – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.01.2013

Sandella Fabrikken AS og Westnofa Industrier AS forbys å iverksette integrasjon av Westnofa Industrier AS sin fleksible comfort formskumvirksomhet med Sandella Fabrikken AS inntil Konkurransetilsynets endelige avgjørelse i saken foreligger. Dette innebærer at selskapene i denne perioden må opptre helt uavhengig av hverandre, både seg i mellom og i forhold til kunder, leverandører og andre.

Vedtaket trådte i kraft 16.januar 2013 og gjelder frem til endelig vedtak eller avgjørelse etter konkurranseloven § 16 foreligger.

Konkurransetilsynet avgjorde i slutten av februar 2013 å ikke gripe inn mot foretakssammenslutning, og det midlertidige gjennomføringsforbudet ble derfor opphevet.