V2013-4 – Orkla ASA – Rieber & Søn ASA – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 tredje ledd Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.03.2013

Orkla ASA og Rieber & Søn ASA forbys å iverksette integrasjon av Rieber & Søn ASA med Orkla ASA sin virksomhet inntil Konkurransetilsynets endelige avgjørelse i saken foreligger. Dette innebærer at selskapene i denne perioden må opptre helt uavhengig av hverandre, både seg i mellom og overfor kunder, leverandører og andre.

Vedtaket trådte i kraft 5. mars 2013 og gjelder frem til endelig vedtak eller avgjørelse etter konkurranseloven § 16 foreligger.