A2013-2 – Avslag på anmodning om å gripe inn mot Comfort-kjeden AS, Designkupp AS og Villeroy & Boch Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §12 Pålegg om opphør; §10 Ulovlig samarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.01.2013

Avgjørelsen gir avslag på anmodning om å gripe inn mot Comfort-kjeden AS, Designkupp AS og Villeroy & Boch Norge AS med hjemmel i konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. § 10.

PlussVVS.no AS (klager) hevder at de innklagede foretak ved samordnet opptreden nekter å la klager bruke produktbilder med opphavsrettslig beskyttelse i markedsføringen av sine produkter. Klager hevder at nektelsen har en konkurranseskadelig hensikt, da det er forbundet med store kostnader å besørge egne foto av hver enkelt artikkel og at klager er den eneste aktøren som nektes å bruke slike bilder i sin markedsføring.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering av sakens omfang og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbud er overtrådt, ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.