V2012-22 – Retriever Norge AS – Innholdsutvikling AS – konkurranseloven § 19 tredje ledd – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 annet ledd Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.12.2012

Retriever Norge AS og Innholdsutvikling AS forbys å iverksette integrasjon av selskapene inntil Konkurransetilsynets endelige avgjørelse i saken foreligger. Dette innebærer at selskapene i denne perioden må opptre helt uavhengig av hverandre, både seg i mellom og i forhold til kunder, leverandører og andre. Vedtaket ble iverksatt fra 7. desember 2012 og gjelder frem til endelig vedtak eller avgjørelse etter konkurranseloven § 16 foreligger.