A2012-18 – SINTEF NBL AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 – avslag på anmodning om å pålegge opphør – klage fra Protecta AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.11.2012

Protecta AS klager SINTEF NBL inn for Konkurransetilsynet for brudd på konkurranseloven § 11. Protectas forhold til SINTEF er kundeforhold. I klagen opplyses det at SINTEF er godkjenningsmyndighet i Norge for de produkter som Protecta tar frem og skal kommersialisere. Ifølge klager utgjør den godtgjørelsen SINTEF beregner seg for sin kontrollvirksomhet et brudd på konkurranseloven § 11. Klager ønsker Konkurransetilsynets vurdering av forholdet. Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.