V2012-17 – Telenor Norge AS – LOS Bynett AS / Bynett Privat AS – godkjennelse av avtale om tilgjengeliggjøring av infrastruktur

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.08.2012

Konkurransetilsynet godkjente Hafslund Telekom Nettjenester AS som avtaker av transportinfrastrukturen pålagt tilgjengeliggjort i vedtak V2012-8.