V2012-14 – Valora Holding Norway AS – Engelschiøn Marwell Hauge AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.06.2012

Konkurransetilsynet ilegger Valora Holding Norway AS et overtredelsesgebyr på kr. 300 000 for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med foretakssammenslutningen mellom Valora Holding Norway AS og Engelschiøn Marwell Hauge AS.

Konkurransetilsynet ser generelt alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger.