V2012-11 – A-pressen AS – Mecom Europe AS (Edda Media AS) – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.2012

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om at foretakssammenslutning mellom A-pressen AS og Mecom Europe AS (Edda Media AS) tillates på vilkår.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen vil føre til vesentlige konkurransebegrensninger i markedet for reklameannonser i Telemark og Fredrikstad, samt i markedet for nyhetsformidling i Telemark.

For å sikre konkurranse i ovennevnte markeder etter foretakssammenslutningen er A-pressen AS pålagt å selge enten Telemarksavisa eller Varden i Telemark innen en gitt tidsfrist. Videre er A-pressen pålagt å selge avisen Demokraten i Fredrikstad til Agderposten Medier AS og Tanke Media AS i henhold til aksjekjøpsavtale mellom partene av 26. juni 2012.