V2012-13 – Deloitte AS – Inter Revisjon AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.06.2012

Konkurransetilsynet ilegger Deloitte AS et overtredelsesgebyr på 250 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med oppkjøpet av Inter Revisjon AS.

Konkurransetilsynet ser generelt alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor, ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger