V2012-10 – Mekonomen AB (publ) – MECA Scandinavia AB – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.05.2012

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om at foretakssammenslutningen mellom Mekonomen AB (publ) og Meca Scandinavia AB tillates på vilkår.

Konkurransetilsynet har kommet til at oppkjøpet vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for grossisters salg av reservedeler til uavhengige verksteder.

For å sikre fortsatt konkurranse i markedet etter foretakssammenslutningen forbys Mekonomen å ha avtaler med kjedetilknyttede verksteder som inneholder bestemmelser om innkjøpsmål eller minstekvanta ved kjøp av reservedeler. Mekonomen er også pålagt begrensninger på bruk av mekanismer som premierer verksteders kjøp av bestemte kvanta reservedeler fra Mekonomen. Videre forbys Mekonomen å ha oppsigelsesfrister for samarbeidende verksteder og reservedelsbutikker som går utover en nærmere angitt varighet. I tillegg pålegges Mekonomen å tilby reservedeler på ikke-diskriminerende vilkår til verksteder og reservedelsbutikker som ikke er en del av Mekonomens kjedestruktur.