V2012-6 – Mekonomen AB (publ) – Meca Scandinavia AB – midlertidig gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.01.2012

Mekonomen AB (publ) og Meca Scandinavia AB forbys å iverksette integrasjon av selskapene inntil Konkurransetilsynets endelige avgjørelse i saken foreligger.

Dette innebærer at selskapene i denne perioden må opptre helt uavhengig av hverandre, både seg i mellom og i forhold til kunder, leverandører og andre.

Vedtaket trådte i kraft 20. januar 2012 og gjelder frem til endelig vedtak eller avgjørelse etter konkurranseloven § 16 foreligger.

Konkurransetilsynet fattet endelig vedtak V2012-10 i saken 22. mai 2012, og det midlertidige gjennomføringsforbudet er derfor opphevet.