V2012-9 – Plantasjen Norge AS – Oddernes Gartneri AS – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.04.2012

Plantasjen Norge AS og Oddernes Gartneri AS forbys å iverksette integrasjon av Oddernes Gartneri AS med Plantasjen Norge AS’ virksomhet inntil Konkurransetilsynets endelige avgjørelse i saken foreligger. Dette innebærer at selskapene i denne perioden må opptre helt uavhengig av hverandre, både seg i mellom og overfor kunder, leverandører og andre.

Vedtaket trådte i kraft 24. april 2012 og gjelder frem til endelig vedtak eller avgjørelse etter konkurranseloven § 16 foreligger.