A2012-4 – Hafslund Nett AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør; §2 Pristiltaksloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.03.2012

Statens Vegvesen klager på at Hafslund ikke vil levere kraft til Vegvesenet i region øst dersom det ikke aksepterer alle leveransevilkårene fra Hafslund. Klager ber Konkurransetilsynet vurdere om atferden strider mot konkurranseloven § 11 og/eller pristiltaksloven §2.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.