V2012-1 – Opphevelse av pålegg om salg av Norli i Haugesund i vedtak V2011-5

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.01.2012

Konkurransetilsynet opphevet pålegget om salg av Norli i Haugesund i vedtak V2011-5