A2011-51 – Terra Eiendomsmegling – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.12.2011

DNB Eiendom Harstad klager Terra Eiendomsmegling avdeling Harstad inn for Konkurransetilsynet for brudd på konkurranseloven § 11.

Det er i klagen vist til en annonsekampanje i Harstad Tidende 3. november 2011 for Terra Eiendomsmegling. I korte trekk går kampanjen ut på at boligselgere som tegner megleroppdrag hos Terra Eiendomsmegling blir med i trekningen av gratis boligsalg. Klager vil at Konkurransetilsynet vurderer om praksisen strider mot konkurranseloven § 11.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.