V2011-17 – Nettbuss – Fjord1 – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.11.2011

Med henvisning til Konkurranseloven § 19 tredje ledd, har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:

Nettbuss AS og Fjord1 Buss Møre AS / Fjord1 Nordfjord-Ottadalen AS / Fjord1 Sogn Billag AS / Møre Auto AS / Skjåk Bil AS forbys å iverksette tiltak for å gjennomføre den varslede foretakssammenslutningen. Dette innebærer at selskapene må opptre uavhengig av hverandre, både seg i mellom og i forhold til kunder, leverandører og andre.

Vedtaket trådte i kraft 1. november 2011, og gjelder frem til endelig vedtak eller avgjørelse etter konkurranseloven § 16 foreligger.