V2011-18 – Telenor Norge AS – LOS Bynett AS/Bynett Privat AS – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.11.2011

Telenor Norge AS og Agder Energi AS forbys å iverksette integrasjon av selskapene LOS Bynett AS og Bynett Privat AS med Telenor Norge AS virksomhet inntil Konkurransetilsynets endelige avgjørelse i saken foreligger.

Dette innebærer at selskapene i denne perioden må opptre helt uavhengig av hverandre, både seg i mellom og i forhold til kunder, leverandører og andre.

Vedtaket trer i kraft fra dags dato og gjelder frem til endelig vedtak eller avgjørelse etter konkurranseloven § 16 foreligger.