A2011-43 – Finnmarkseiendommen Finnmarkkuopmodat – Avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid § 11 Misbruk av dominans § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.10.2011

Kjell K. Nilsen har klaget inn Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) for brudd på konkurranseloven §§ 10 og 11,  samt tomtefesteloven og ILO-konvensjonen. 

Konkurransetilsynet håndhever konkurranseloven og har ikke kompetanse til å behandle klager etter tomtefesteloven og ILO-konvensjonen. Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.