A2011-40 – Artic Pukk og Grus AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.08.2011

Lyngen Maskinstasjon AS har klaget Artic Pukk & Grus AS inn for brudd på konkurranseloven §§ 10 og 11. Det er anført at innklagede selskap selger pukk billig til TNT Team Nord-Troms AS og dyrt til andre entreprenører og at dette er et element i en strategi som går ut på å fjerne aktører fra samme marked som TNT Team Nord-Troms AS opererer i.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.