A2011-37 – Norges Jeger og Fiskerforbund – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.08.2011

Klagen fra EARfoon Norge gjelder en avtale mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Hørselslaben AS. Hørselslaben forhandler forskjellige typer hørselsrelaterte produkter, inkludert formstøpte hørselvern. Det kommer fram av NJFF sine nettsider at avtalen medfører at produkter fra Hørselslaben står på forbundets oversikt over medlemsfordeler. Medlemmer av NJFF får rabatt på hørselvern fra Hørselslaben. Klager anfører også at Hørselslaben bruker NJFFs logo i markedsføringen av sine formstøpte hørselvern. Klager mener en slik avtale er i strid med konkurranseloven § 10 ettersom samarbeidet påvirker kundenes valg av hørselvern og dermed ekskluderer andre forhandlere fra markedet.

Klager anfører også at NJFF har en dominerende stilling som forbund og misbruker sin stilling ved å inngå avtale med Hørselslaben. I klagen vises det også til at Hørselslaben har en markedsandel på 90 % på markedet for formstøpte hørselvern. På denne bakgrunn mener klager at avtalen også er i strid med konkurranseloven § 11.Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å kunne ta endelig stilling til hvorvidt konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også sett hen til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.