V2011-9 – Nordic Crane Group AS – Tom Ola Bull Transport og Kranservice AS – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.06.2011

Konkurransetilsynet finner at et midlertidig forbud mot integrasjon av selskapet sin virksomhet er nødvendig for å kunne gjennomføre et eventuelt senere vedtak om inngrep etter konkurranseloven § 16.

Nordic Crane Group AS og Tom Ola Bull Transport og Kranservice AS forbys å iverksette integrasjon av selskapene inntil Konkurransetilsynets endelige avgjørelse i saken foreligger. Dette innebærer at selskapene i denne perioden må opptre helt uavhengig av hverandre, både seg i mellom og i forhold til kunder, leverandører og andre.

Vedtaket trer i kraft 10. juni 2011 og gjelder frem til endelig vedtak eller avgjørelse etter konkurranseloven § 16 foreligger.