V2011-15 – Plantasjen Norge AS – Mandal Hagesenter AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 Overtredelsesgebyr; § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.07.2011

Konkurransetilsynet har kommet til at Plantasjen i forbindelse med foretakssammenslutningen mellom Plantasjen og Mandal Hagesenter AS har overtrådt gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd.

Konkurransetilsynet ilegger Plantasjen et overtredelsesgebyr på 250 000 kroner.