V2011-11 – IcopalTak AS – Fløysand Tak AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid; § 29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.06.2011

Fløysand Tak AS ilegges et overtredelsesgebyr på 350 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 10.

IcopalTak AS ilegges et overtredelsesgebyr på 1 200 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 10. IcopalTak AS innvilges hel lempning av overtredelsesgebyret etter konkurranseloven § 31, jf. forskrift om overtredelsesgebyr § 4.