A2011-19 – Codan Forsikring NUF – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.05.2011

Bergen Bilglass AS har klaget Codan Forsikring NUF inn for brudd på konkurranseloven §§ 10 og 11. Klager hevder at det foreligger eksklusivavtaler og utestengende samarbeidsforhold mellom nasjonale bilglasskjeder og forsikringsselskaper.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å kunne ta endelig stilling til hvorvidt konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt.

Tilsynet har i vurderingen også vurdert saken opp mot den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.