V2011-8 – Lemminkäinen Norge AS – Mesta Industri AS – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 Foretakssammenslutning; § 20 Vedtak om inngrep

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.05.2011

Lemminkäinen Norge AS sitt oppkjøp av Mesta Industri AS tillates på vilkår av at Lemminkäinen selger deler av sin virksomhet i Nord-Norge.

Asfaltmarkedet i Nord-Norge er preget av høy konsentrasjon, og dette forsterkes ytterligere gjennom oppkjøpet ved at antall aktører reduseres fra tre til to.

Partene har foreslått avhjelpende tiltak som vil forhindre en konsentrasjonsøkning gjennom å legge til rette for flere aktører i markedet. Konkurransetilsynet har funnet at tiltaket som er foreslått vil være tilstrekkelig for å sikre konkurranse i asfaltmarkedet i Nord-Norge, og har i tråd med partenes forslag pålagt salg av Lemminkäinen sitt asfaltverk i Harstad.