V2011-2 – Lemminkäinen Norge AS – Mesta Industri AS -pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.01.2011

Lemminkäinen Norge AS og Mesta Industri AS pålegges et midlertidig gjennomføringsforbud etter konkurranseloven § 19, og forbys derved å iverksette integrasjon av selskapene inntil Konkurransetilsynets endelige avgjørelse i saken foreligger. Dette innebærer at selskapene i denne perioden må opptre helt uavhengig av hverandre, både seg i mellom og i forhold til kunder, leverandører og andre. 

Konkurransetilsynet har i V2011-8 fattet vedtak om at foretakssammenslutningen mellom Lemminkäinen Norge AS og Mesta Industri AS tillates på vilkår, og ovennevnte gjennomføringsforbud i V2011-2 er nå opphevet.