V2011-6 – NorliGruppen AS – Opphevelse av gjennomføringsforbud pålagt i vedtak V2011-5

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - avslutning av sak, Forvaltningsloven § 35

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.04.2011

Konkurransetilsynet fattet i V2011-5 vedtak om at foretakssammenslutningen mellom Norli Gruppen AS og NorgesGruppen Bok og Papir AS tillates på vilkår av at det innen 15. april 2011 selges ut en bokhandel i hver av de lokale markedene hvor konkurransen vesentlig begrenses som følge av foretakssammenslutningen.

Partene har p.t solgt bokhandler i Drammen, Kongsberg, Kristiansand, Levanger, Lillehammer og Trondheim, men har foreløpig ikke lykkes med å selge bokhandelen i Haugesund. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet vedtak om at gjennomføringsforbudet oppheves og at fristen for salg av bokhandelen utsettes til 15. oktober 2011.