A2011-15 – Ashland Danmark ApS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.04.2011

Mitco AS har klaget Ashland Danmark ApS inn for brudd på konkurranseloven § 11. Det er anført at innklagede har handlet i strid med konkurranseloven ved å nekte å levere reservedeler til vannrenseanlegg solgt i Norge.  Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.