A2011-6 – Estate Net France SARL – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.02.2011

Estate Net France SARL har klaget Finn Eiendom AS  og Norsk Megling AS inn for brudd på konkurranseloven § 10. Det anføres at innklagede har hatt et konkurranseskadelig samarbeid ved annonsering av eiendommer i utlandet.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å kunne ta endelig stilling til hvorvidt konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også sett hen til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.