A2011-5 – NetCom AS – avslag på anmodning om inngrep mot konkurranseskadelig adferd

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.02.2011

Klager anfører at eksklusivavtalen mellom NetCom AS og Unified Messaging Systems AS vedrørende lokasjonsbasert varsling innebærer en overtredelse av konkurranseloven §§ 10 og 11. Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken.