V2011-5 – Norli Gruppen AS / NorgesGruppen Bok og Papir AS – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 Foretakssammenslutning; § 20 Vedtak om inngrep

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.03.2011

Norli og Libris får fusjonere på vilkår Konkurransetilsynet har fattet vedtak om at foretakssammenslutningen mellom Norli Gruppen AS og NorgesGruppen Bok og Papir AS tillates på vilkår.

Etter tilsynets vurdering vil fusjonen medføre svekket konkurranse innen salg av bøker fra fysiske allmennbokhandler i Trondheim, Kristiansand, Drammen, Kongsberg, Lillehammer, Haugesund og Levanger.

For å sikre fortsatt konkurranse i disse markedene etter foretakssammenslutningen pålegges partene å selge ut syv bokhandler i disse byene.