V2011-3 – Norli Gruppen AS – NorgesGruppen Bok og Papir AS – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.02.2011

Med henvisning til Konkurranseloven § 19 tredje ledd, har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:Norli Gruppen AS og NorgesGruppen Bok og Papir AS forbys å iverksette tiltak for å gjennomføre den varslede foretakssammenslutningen. Dette innebærer at selskapene må opptre uavhengig av hverandre, både seg i mellom og i forhold til kunder, leverandører og andre. Dette vedtak trer i kraft 16. februar 2011, og gjelder frem til endelig vedtak eller avgjørelse etterkonkurranseloven § 16 foreligger.