A2010–34 – NRK, P4 Radio Hele Norge AS og SBS Radio AS – konkurranseloven § 11 – urimelig pris og/eller diskriminerende pris – 21st Venture AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.12.2010

NRK, P4 Radio Hele Norge AS og SBS Radio AS er innklaget av 21st Venture AS. Klager fremholder de innklagede tar en urimelig pris og/eller en diskriminerende pris for 21st deltagelse i PPM-målingen i strid med konkurranseloven § 11, bokstav a og/eller c.Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å kunne ta endelig stilling til hvorvidt konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt.