A2010-22 – Triolink AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Finn Bil AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.12.2010

Finn Bil AS blir av Triolink AS klaget inn for brudd på konkurranseloven §§ 10 og 11.  Det anføres at innklagede er dominerende innen bilannonser på nett og at Finn Bil forskjellsbehandler leverandører av publiseringsverktøy. Finn Bil har eierandeler i foretaket Sentinel Software AS og det blir også anført at innklagede gir dette foretaket konkurransefordeler.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.