A2010-26 – Horeka AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Figgjo AS og Porsgrunds Porselænsfabrik AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.11.2010

Figgjo AS og Porsgrunds Porselænsfabrik AS blir av Horeka AS klaget inn for brudd på konkurranseloven. Det anføres at innklagede har handlet i strid med konkurranseloven fordi de nekter å levere porselensartikler til klager.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.