A2010-23 – Strømservice AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot 24SevenOffice ASA og Fokus Bank ASA

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.09.2010

24SevenOffice ASA og Fokus Bank ASA blir av Strømservice AS klaget inn for brudd på konkurranseloven. Klager har ervervet et web-og domenebasert regnskaps- og fakturasystem fra 24SevenOffice. Det anføres at innklagede har handlet i strid med konkurranseloven blant annet fordi det kun er mulig å få tilgang til systemet ved bruk av en bestemt webleser.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.