A2010-18 – Idium AS – Network Solutions Norway AS – avslag på anmodning om pålegg om opphør

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.06.2010

Network Solutions Norway AS hevder at selskapet Idium AS har rettet en kampanje med dumpingpriser siktet inn mot Network Solutions Norway AS sine kunder i markedet for publiseringsløsninger for nettsider og nettbutikker. Det anføres at den ovennevnte adferden er en selektiv prisnedsettelse som innebærer misbruk av markedsposisjon i strid med konkurranselovens § 11.

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at Idium AS har dominerende stilling i det relevante markedet. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken. Anmodningen om å pålegge opphør avslås derfor.